Notice: add_option was called with an argument that is deprecated since version 2.3.0 with no alternative available. in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4026
<<<<<<< HEAD <<<<<<< HEAD
Notice: automatic_feed_links használata nem támogatott a 3.0.0 verzió óta! Ezt javasoljuk helyette: add_theme_support( 'automatic-feed-links' ). in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3831

Notice: register_sidebar helytelenül került meghívásra. Nem került megadásra id ehhez az oldalsávhoz: "Left Sidebar". Ezért, az alapértelmezett "sidebar-1" érték lesz használatban. Kézzel állítsuk át id értékét, erre: "sidebar-1", azért, hogy ez az üzenet ne jelenjen meg, és megtartsuk az oldalsáv jelenlegi tartalmát. Bővebb információ a Hibakeresés a WordPress-ben helyen. (Ez az üzenet a 4.2.0 verzióban került hozzáadásra.) in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139

Notice: register_sidebar helytelenül került meghívásra. Nem került megadásra id ehhez az oldalsávhoz: "Right Sidebar". Ezért, az alapértelmezett "sidebar-2" érték lesz használatban. Kézzel állítsuk át id értékét, erre: "sidebar-2", azért, hogy ez az üzenet ne jelenjen meg, és megtartsuk az oldalsáv jelenlegi tartalmát. Bővebb információ a Hibakeresés a WordPress-ben helyen. (Ez az üzenet a 4.2.0 verzióban került hozzáadásra.) in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139

Notice: Undefined index: aiosp_cpostactive in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 3504
Babits Mihály est – irodalmi klub 2010. november 24. « Pátyi Online Falugyűlés
Notice: Undefined index: aiosp_cpostactive in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 3504

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined variable: header_img in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 623

Notice: Undefined variable: header_bg_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 628

Notice: Undefined variable: header_textlogo in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 630

Notice: Undefined variable: header_height in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 632

Notice: Undefined variable: hmenu in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 634

Notice: Undefined variable: hmenu_rss in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 636

Notice: Undefined variable: header_title_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 638

Notice: Undefined variable: header_desc_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 640

Notice: Undefined variable: sidebar_r in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 642

Notice: Undefined variable: sidebar_r_width in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 647

Notice: Undefined variable: sidebar_l in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 656

Notice: Undefined variable: sidebar_l_width in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 661

Notice: Undefined variable: sidebar_r_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 670

Notice: Undefined variable: sidebar_l_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 672

Notice: Undefined variable: content_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 674

Notice: Undefined variable: style in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 677

Notice: Undefined variable: rounded_corners in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 688
Skip to content
 

Babits Mihály est – irodalmi klub 2010. november 24.

Nem csekélyebb témája volt a november 24-i előadásnak, mint Babits, a „megkoronázott költőfejedelem” pályája életrajzi adatokban, összefüggésekben és verseinek tükrében. Már a személyiség nagysága és műveinek terjedelme is érzékelteti: nem kis vállalkozásról volt szó ennek az életműnek egy előadásba sűrítésére tett kísérlettel. Eszter előadássorozatának eddigi leghosszabb estje több mint két órán át vette igénybe a hallgatóság figyelmét, a szünetet nem számítva. Ez néhány későn érkezőnek az állóképességét is próbára tette, mert ezúttal már nem volt elég a szokásos ötven szék sem.
Babits Mihály élete három korszakra bontható, ezt követte az előadás tagolása is, melynek vége felé pedig ezek összegzését hallhattuk a Cigány a siralomházban című versének első három versszakában. Az előző két költőnél (Juhász Gyula, Szabó Lőrinc) megszokott módon, az életrajzi dátumok mentén haladva kísérhettük végig Babits szellemi fejlődését. Az előadás szerkezetének újdonsága pedig – ami számomra különösen tetszett – a sok utalás kortársainak életrajzi mozzanataira, az életrajzi összefüggések, szellemi kölcsönhatások bemutatása, az eddigieknél sokkal gazdagabban. Mert ugyan mind Juhász Gyula, mind Szabó Lőrinc életrajzában több párhuzam és baráti kapcsolat villant föl hol említésszerűen, hol források citálásával, ezen az előadáson viszont több költő neve hangzott el, mint a legutóbbi verses előadóesten, ahol egy téma köré csoportosítva hallgathattuk különböző nyugatos költők gondolatait, verseit. Sőt, nem csak nevesítve kerültek szóba kortársak, de nagyon fontos életrajzi momentumokra, illetve ezek összefüggéseire kaptunk rálátást. Igaz, ezt megkövetelte a költőfejedelem kiterjedt kapcsolatrendszere is, hiszen ez a cím úgyszólván hivatalosan járt ki Babits Mihálynak. Babits pályájának csúcsa ugyanis a 20. század legfontosabb irodalmi folyóiratának, a Nyugatnak a főszerkesztői posztja, majd pedig a legrangosabb irodalmi kitüntetés, a Baumgarten-díj kurátori tisztje.

[media id=152 width=456 height=288]

Az előadás első része alaposan megvilágította a költői útkeresés kezdeti lépéseit, Kosztolányi és Juhász Gyula barátságán keresztül. Részleteket hallhattunk hármójuk levelezéséből, ami vicces fényben tüntette föl az ifjú titánokat egymás és önmaguk kölcsönös dicsőítése, illetve Ady Endre személyének és költészetének pocskondiázása közepette. Az identitás megalapozásán túl, pontosabban innen megismerkedhettünk Babits szellemi keresgélésével a filozófia világában (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson), valamint kísérleteivel a szecesszió irányzatán belül. A nehéz gondolatok után az erotika témája került középpontba: a költő találkozása a szerelemmel (?) egy fogarasi szőke leányzó személyén (vagy inkább testén) keresztül (Sugár című verse).

További próbálkozásainak kudarcát a Babits életét is döntően befolyásoló első világháború traumája tetézte, melyről fantasztikus, de nyomasztó képekben megírt visszaemlékezéseit, valamint a Vakok a hídon című képversét hitelesen közvetítette nekünk Eszter.
A szünet után folytattuk Babits Mihály további két korszakával. Itt az eddigiekhez képest több szó esett a politikai szerepvállalásról, ennek következményeivel együtt, bár Eszter ígérete szerint irodalom és politika viszonyáról külön tematikus est lesz majd. A Károlyi-kormány, illetve a proletárdiktatúra idején történt kinevezései okán két rangos irodalmi társaságból is kizárták Babitsot, a régi-új politikai rendszer pedig zaklatta, színvallásra akarta kényszeríteni, ami elől később az esztergomi „elefántcsonttornyába” menekült. Lelkiállapotát mindannyian mélyen átélhettük egy verse (Szíttál-e lassú mérgeket) és egy ún. prózaverse (Isten fogai közt) lenyűgöző tolmácsolása révén.

Ebben a politikai és egyéb magánéleti okokból (viszonya Ady özvegyével, Csinszkával) bizonytalan időszakban tűnik föl Babits életében Szabó Lőrinc, rajta keresztül pedig későbbi felesége Tanner Ilona (Török Sophie), amiről már részletesebben hallhattunk a Szabó Lőrinc-esten is, most pedig Szabó Lőrinc visszaemlékezéseinek ismételt felidézésével újra megborzonghattunk a bizarr történeten. Ennek a házasságnak a kiegyensúlyozottságát, és Babits lojalitását feleségéhez szépen fejezi ki az Engesztelő ajándék című verse, mely érdekes ellentételezése a fiatalkori Sugár címűnek, a fogarasi lányhoz.
Harmadik korszakában Kosztolányival és József Attilával történt összekülönbözése mellett nyomasztó hatást gyakorolt rá az újabb háború közeledte, s verseiben kifejezett politikai állásfoglalása miatt Babits életében váltakozva követik egymást a botrányok, elmarasztalások, ezekkel párhuzamosan pedig a díjak, elismerések. Élete vége felé gégedaganata, illetve annak operációja következtében elveszíti a hangját, így maradnak ránk beszélgető füzetei. Hogy mennyi humora volt még a megpróbáltatások ellenére, azt a Gyümölcsbe harapva című költeményén keresztül mutatta meg nekünk Eszter. A hosszú, de rendkívül tartalmas és csodálatos előadást Jónás imája című versével fejezte be.
Az előadás folyamán nem csak sok összefüggés és forrás, idézet hangzott el, hanem rengeteg utalás is a „kötelező alapművekre”, így bőven kaptunk olvasnivalót, melyek egy része a Könyvtárból kölcsönözhető, egy másik része pedig hamarosan meglesz, ha a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportfőnöke is úgy akarja.

A szünetben az Ida Cuki, pontosabban Gábor Ákos támogatása révén, mindenki nagy örömére finom süti is került a tea, kávé mellé, amit ezúton köszönök a vendégek nevében is. Remélhetően követőkre talál a jó példa a helyi irodalmi-kulturális élet civil támogatásában, mecenatúrájában.
A videofelvétel elkészítéséhez rendelkezésünkre bocsátott kamerát köszönöm Peng Györgynek, a fotókat pedig Dévai Györgynek, Karvázy Szabolcsnak és Kollár Tamásnak.
Eszter még az előadás után, a színházi hagyományokhoz képest rendhagyó módon, demokratikusan megszavaztatta az éppen jelenlévőkkel az idei év utolsó rendezvényének időpontját. Szerencsére én is pont ráérek, így még arról is olvashatnak majd egy nagyszerű élménybeszámolót…

Kollár Péter
www.irodalmiklub.hu