Notice: add_option was called with an argument that is deprecated since version 2.3.0 with no alternative available. in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4026
<<<<<<< HEAD <<<<<<< HEAD
Notice: automatic_feed_links használata nem támogatott a 3.0.0 verzió óta! Ezt javasoljuk helyette: add_theme_support( 'automatic-feed-links' ). in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3831

Notice: register_sidebar helytelenül került meghívásra. Nem került megadásra id ehhez az oldalsávhoz: "Left Sidebar". Ezért, az alapértelmezett "sidebar-1" érték lesz használatban. Kézzel állítsuk át id értékét, erre: "sidebar-1", azért, hogy ez az üzenet ne jelenjen meg, és megtartsuk az oldalsáv jelenlegi tartalmát. Bővebb információ a Hibakeresés a WordPress-ben helyen. (Ez az üzenet a 4.2.0 verzióban került hozzáadásra.) in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139

Notice: register_sidebar helytelenül került meghívásra. Nem került megadásra id ehhez az oldalsávhoz: "Right Sidebar". Ezért, az alapértelmezett "sidebar-2" érték lesz használatban. Kézzel állítsuk át id értékét, erre: "sidebar-2", azért, hogy ez az üzenet ne jelenjen meg, és megtartsuk az oldalsáv jelenlegi tartalmát. Bővebb információ a Hibakeresés a WordPress-ben helyen. (Ez az üzenet a 4.2.0 verzióban került hozzáadásra.) in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139

Notice: Undefined index: aiosp_cpostactive in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 3504
Pilinszky János zord költészete « Pátyi Online Falugyűlés
Notice: Undefined index: aiosp_cpostactive in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 3504

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined variable: header_img in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 623

Notice: Undefined variable: header_bg_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 628

Notice: Undefined variable: header_textlogo in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 630

Notice: Undefined variable: header_height in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 632

Notice: Undefined variable: hmenu in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 634

Notice: Undefined variable: hmenu_rss in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 636

Notice: Undefined variable: header_title_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 638

Notice: Undefined variable: header_desc_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 640

Notice: Undefined variable: sidebar_r in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 642

Notice: Undefined variable: sidebar_r_width in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 647

Notice: Undefined variable: sidebar_l in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 656

Notice: Undefined variable: sidebar_l_width in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 661

Notice: Undefined variable: sidebar_r_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 670

Notice: Undefined variable: sidebar_l_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 672

Notice: Undefined variable: content_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 674

Notice: Undefined variable: style in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 677

Notice: Undefined variable: rounded_corners in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 688
Skip to content
 

Pilinszky János zord költészete

Ki ez a kisfiús mosolyú költő, aki akár négy sorban is képes kifejezni a világmindenséget, aki egy kelet-európai diktatúrában is européerként élte világát, látszólag tudomást sem véve az őt is megbéklyózni kívánó szellemi nihilről? Ki ez az ember, aki a kortól és emberektől ennyire elzárkózva alkotott, aki nem kérte költőtársai barátságát – mondván, hogy őket írásaikon keresztül is tökéletesen meg tudja ismerni?

Kiss Eszter előadása ezekre a kérdésekre kereste a választ.

Eszter előadása hírének igen megörültem, lévén Pilinszky mindig közel állt hozzám. Mostanában elég ritkán olvasok verseket, de úgy éreztem, hogy végre itt az ideje, hogy leporoljam versesköteteimet és agytekervényeimet egyaránt.

Eszter Pilinszky János zord költészetét mutatta be december 8-án a pátyi Irodalmi Klubban a megjelentek aktív részvételével. Nem kis feladatra vállalkozott, vállalkoztunk.
Eszter igen színesen ismertette Pilinszky családi hátterét és az őt érő hatásokat, amelyek alapvetően meghatározták a költő világlátását és végső soron költészetét: elnőiesedett család, Isten, prostituáltakat pátyolgató apácák, majd a második világháború képei, találkozásai a koncentrációs táborok lakóival, intellektuálisan igazából talán soha be nem teljesedett szerelmek, kettősség a remény és a sötétség mezsgyéjén.

[media id=190 width=480 height=296]

Eszter előadása kezdetén, néhány vers felolvasása után megkérte a jelenlevőket, hogy soroljanak fel néhány szót, amelyek gyakran előfordulnak Pilinszky verseiben, és amelyek a versek hangulatát alapvetően meghatározzák. Magány, sötét, hideg, csillag, csönd, üres, űr…… Pilinszky kulcsszavai.
Pilinszky költészete minden „barokkos” elemet nélkülöz, néhány szó, néhány sor és nem túl sok vers; hideg pontossággal illeszti össze a szavakat minden felesleges elemet eltávolítva. Néhány jelző, néhány főnév, és egyre kevesebb ige.
Pilinszky első kötetét, az 1946-ban megjelenő Trapéz és korlátot – amely hangvételét és témaválasztását tekintve is meglehetősen újszerűen hatott – nagyon pozitívan fogadták; Pilinszky az utolsók közt kapta meg érte a Baumgarten-díjat. 1949-től több évre elhallgat; eközben inkább olvas, verses meséket ír, lektorként dolgozik, illetve verseket is ír, de következő kötete, a Harmadnapon, csak 1959-ben jelenik meg. A hatvanas évek elejétől sokat utazik: Párizsba, Londonba, Belgiumba, Svájcba, Amerikába. Verseit ismerik külföldön is, hiszen végtelenségig redukált sorait meglehetősen könnyű fordítani. Verseit többek közt Ted Hughes és Pierre Emmanuel fordítja. Pilinszky népszerű, – itthon és külföldön egyaránt. Rajonganak érte. Különösen a nők. Verseiben nagy szerepet játszik a nőkhöz fűződő ambivalens viszonya: kapcsolataiban csak fokozódik magánya.
Ugyanez a végtelen magány fogalmazódik meg a koncentrációs táborokkal kapcsolatos élményeire reflektáló verseiben is. Nagy összegző versét, az Apokrifet (1956) a szerző előadásában, felvételről hallgathattuk meg. Pilinszky lassan, kimérten mond ki mindent, mit a világról gondol.
Eszter a súlyos és sokszor komor verseket a költő feljegyzéseiből való részletekkel próbálta kissé ellensúlyozni; voyeurként bepillanthattunk Pilinszky mindennapjaiba, és elmosolyodhattunk néhány másodpercre egy-egy apró momentumon.

Pilinszky verseinek drámaiságát Eszter teljes átéléssel tolmácsolta az esten a jelenlevők számára. Nagy élménnyel és mély gondolatokkal gazdagodtunk.

Batta Orsolya

Az irodalmiklub blogja: www.irodalmiklub.hu