Notice: add_option was called with an argument that is deprecated since version 2.3.0 with no alternative available. in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4026
<<<<<<< HEAD <<<<<<< HEAD
Notice: automatic_feed_links használata nem támogatott a 3.0.0 verzió óta! Ezt javasoljuk helyette: add_theme_support( 'automatic-feed-links' ). in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 3831

Notice: register_sidebar helytelenül került meghívásra. Nem került megadásra id ehhez az oldalsávhoz: "Left Sidebar". Ezért, az alapértelmezett "sidebar-1" érték lesz használatban. Kézzel állítsuk át id értékét, erre: "sidebar-1", azért, hogy ez az üzenet ne jelenjen meg, és megtartsuk az oldalsáv jelenlegi tartalmát. Bővebb információ a Hibakeresés a WordPress-ben helyen. (Ez az üzenet a 4.2.0 verzióban került hozzáadásra.) in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139

Notice: register_sidebar helytelenül került meghívásra. Nem került megadásra id ehhez az oldalsávhoz: "Right Sidebar". Ezért, az alapértelmezett "sidebar-2" érték lesz használatban. Kézzel állítsuk át id értékét, erre: "sidebar-2", azért, hogy ez az üzenet ne jelenjen meg, és megtartsuk az oldalsáv jelenlegi tartalmát. Bővebb információ a Hibakeresés a WordPress-ben helyen. (Ez az üzenet a 4.2.0 verzióban került hozzáadásra.) in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139

Notice: Undefined index: aiosp_cpostactive in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 3504
Lali bácsi | Pátyi Online Falugyűlés
Notice: Undefined index: aiosp_cpostactive in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 3504

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined index: default in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 621

Notice: Undefined variable: header_img in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 623

Notice: Undefined variable: header_bg_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 628

Notice: Undefined variable: header_textlogo in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 630

Notice: Undefined variable: header_height in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 632

Notice: Undefined variable: hmenu in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 634

Notice: Undefined variable: hmenu_rss in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 636

Notice: Undefined variable: header_title_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 638

Notice: Undefined variable: header_desc_color in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 640

Notice: Undefined variable: sidebar_r in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 642

Notice: Undefined variable: sidebar_r_width in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 647

Notice: Undefined variable: sidebar_l in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 656

Notice: Undefined variable: sidebar_l_width in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 661

Notice: Undefined variable: sidebar_r_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 670

Notice: Undefined variable: sidebar_l_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 672

Notice: Undefined variable: content_fontsize in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 674

Notice: Undefined variable: style in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 677

Notice: Undefined variable: rounded_corners in /var/www/patyicivil/wordpress/wp-content/themes/f2-child/functions.php on line 688
Skip to content
Lali bácsi címkével megjelölt archív posztok

Disznyók az erdőbű

Hát ez - aszongya az onokám - nem égy, hanem több száz ködás hajtotta üket 2010 öszén az erdűbe. Ami gyanus vót, hogy ezze égyidűbe etüntek a fijjuk a városházárú is. Páran marattak, majd égysző kicsive többen újra kidobóták, hogy lösznek vircsaftok a faluházán, és ott má mindönki mondhattya a magájét. Hát osztán nem ez történt, mer mint azok a kőmüvesek, akik sutyiba gyűtek össze mindönféle páhojjokba, ezök az új fijjuk is valamijjen titkos mancsaftot hosztak össze. Vót mögint kuss, ami akkó is kuss, ha kevesebbsző és halkabban de mongyák.

Az év utolsó napjáho

Aggyisten Báttyám! Tudatom kenddel, hogy az év utósó napja van. Ezé osztán ma mindönképpen gyújcson alá a kondérnak, és a dézsába jó melög vízze füröggyön mög. Né feleggye utána, hogy a fekete glottgatya helyött piros alsót vögyön, mer az szöröncsét hoz. Ha nincs piros, akko a glottgatyáná még mindig jobb, ha fővöszi az ángyom rózsaszín […]

Nöm fog a plajbász

Aggyisten Báttyám! No jó kinézünk, mögin kiderűt, hogy békétlönök a pátyi atyafijak lögyenök azok subás, csizmás lajbisok, vagy cugoscipős ujjak. Képzejje nem vótak képösök köszöntöni égymást égy hejön, mer finnyásak, mer nem bírják égymást még égy hejön óvasni sém nemhogy szagúni égymás szagát. Nem tom mit csinyánának ha háburú lönne és a nagypincébe köllene a […]

Köszöntő

Kedvös Gyermökeim! Most hogy elcsitút a világ, mögát mindönki, léesött az első hó, a karácsonyfa is a helyibe, a talpába kerűt, mögfőtt a szaloncukorka, a csöngettyűk fényösre szidolozva várják, hogy főtögyük üket a fára, a hízót is léöltük, födogoztuk, a takartos káposzta lábosba, kolbász, húrka sonka a füstölőbe várja, hogy a terítött asztalon végezze, dió […]

Fejlövés stampedlive

Aggyisten Báttyám! No végre möggyütt a hideg mög a hó! Löhet kotorni, mög tanyázni a sutba. Szépek a fődek, a fák mög az erdű! Röggelönte hallaccik a disznóvisítás, tor van mindönfelé. Junió ide vagy oda mi szúrjuk pedig nem löhet, kábítani köll. No azé mi is kábítunk csak a visitás után pájinkáva, az ideji kisüsti […]

Bérbekajabáló a közkimöghágatáson

Aggyisten Báttyám! Mögvót a közmöghágatás! Szép vót jó vót! Mindönki élvözte, de nagyon! Kezdődött azza, hogy pár atyafi röpülőlapozott! Tuggya mi az a röpülőlap, Amit a liberátorok dobátak 45 tavaszán, hogy aszt mongya gyüvünk né féjjetek, ájjatok át mihozzánk. No ez a röpülőlap nem röpüt, igaz nem is monta, hogy né féjjetek, ez nem mondott […]

Mese a kumiszmérőrű és a hét törzsrű

Aggyisten Báttyám! Tudatom kenddel, mesedélutánon vótam az onokámma! A mesélő a kumiszmérőrű és a hét törzsrű mesélt a gyerököknek. A mese szerint a kumiszmérű vérszerződést kötött – tuggya mint eleink az etelkába – a sámánna, aki olyan tiszteletös féle löhet, mer az is mög ez is tuggya hogyan köll predikáni. Még véletlenü se téveszti e! […]

Villogó lampijon a riskák farán

Aggyisten Báttyám! Tuggya mi történt ma rögge? Möntem vot a piacra, hogy möglássam mijjen a portéka így ganyéhordás után. Mög lássam, hajjam a híröket a népivoksolásrú. A portéka a szokásos vot, bijo sémmi, égyre több talján, mög hispán. Vötték, ebbű gondolom, hogy még a fijjuk a városházárú nem tötették indökszre a hispánját. Igaz nem is […]

Szeröt? Nem szeröt?

Aggyisten Báttyám! No a firkászok után újabb csapás a falun! Vot egy méjjtorkú nyuszink aki lopta a káposztalevelit, most mög gyünnek a városházáru a fijjuk és elopták a tanító úrtú a kérdésit a népvoksolásrú. Emiatt lösz hónap sötétedés után újabb vircsaft, mán a 39dik a városházán. Lögyön vagy né lögyön népivoksolás erű fog szóni a […]

Katalin büszke löhet

– Aggyistön Báttyám! – Néköd is Ecsém! – No áll a bál a faluba! A katalin büszke löhet! Van rajcsúr! Löhet énekőni, mög ünnepőni! Rajtunk a világ szöme. Köllött ez nekünk ugye báttyám? – Köllött vagy nem, lött. A az atyafiak a vároházárú elintézték. Maga is fölőltheti a subát mög a csikós kalapot! A bőgattyát […]

Pájinkafőzés idején

– Aggyisten Báttyám! – Néköd is Ecsém! – Közkihagatás lössz! Össze köll gyünni, hogy égy nyomba beszéjjön mindönki, mer tuggya, hogy a szakaszvezető úr nagyon tud kérdözni, s néhogy lébukjuk így pájinkafözés idején. Az üstöt ezé tögye el jó és szellőztessön kend, a demizsont mög a kertvégibe dugja a csuhékúpba! – Nem jól tudja ecsém […]

Tanár úr! Mögkerűt a golyósszámoló!

Aggyisten Kálmán báttyám! Ahogy tudattam kenddel mindszönt után átszekereztünk a telkösökhöz, parolázni, mög möghánnyi vötni mi lögyön a fejjérlabda püffölős marhajáróva. Vót mán akko is kicsi köteködés, de ami most gyün az mán nem kismiska. Üzengötnek égymásnak mög hullanak a kalapos fők. Ezé mán nincs nékünk főpallérunk, elüdözték, néhogy összevesszék sajját magában. Tuggya nem akarták, […]

A fijjuk a városházán újra gyűlnek

Aggyisten Lajos Báttyám! No láttya ámodozunk, ámodozunk! Most ovastam, hogy az atyafijjaknak köllene égy gémeskút, amibű löhetne benzint vételözni! Irogattyák, hogy jó lönne, mer így messzire köll mönni. Nocsak, nocsak atyafijjak, ha kerütök éggyet a határba taláhattok itt 6-7 gémeskutat, bőven ölég az! Ha mi is ásunk éggyet akko hajtya a gulyás gyerök itatni az […]

Böszéjjön tanító úr, kéröm!!!

Lajos bátyám, Motoszkál egy fránya gondolat a hátsó fertályamon. Az faluépítgetős szerződésrű tán mög kőne kérdözni a többi atyafiakat is a faluba. Idegyün az a tarján vagy hispán vagy mifélö pénzöszsák, oszt rátelepszik a falura, hogy nékünk itt már több babér nem teröm. Kőtözhetünk majd mindannyian a Náncsiho szabócsba. Kálmán Kedvös Báttyám! Voksolás lészön a faluba hamarosan möglássa! Mártonnapkó […]

Levéllopó méjjtorkú nyúl

Aggyisten Kálmán Báttyám! Nagy napokat élünk! Maga is lássa ugye? Bijo piac van a falunkba! Sok-sok szorolappa mög vásározó sokadalomma, csak úgy hömpölyögnek urambáttyámék a főuccán. Az elsű magyar is csudálkozva szömléli üket, mán ha lát valamit attu a sok motoros szekértű ami az árokpartyán ádogál. Szögény részögös Samu sógor bizton mondaná, ha nem vittük […]

A jövőlátú Gábor pallér

Kálmán Bá! Ovasta? Jövőlátu van a faluba! A Gábor pallér! Mögígérte, hogy a falu kalapozni fog pézé, hogy a marhajáró felé lögyön utunk, de nem lössz, mer nem kapunk annyit amönnyi köllene! Akko mög minek kuncsorálunk? Biztos aszt hiszi Gábor pallér, hogy majd imádkozunk s talán Szentpétör obulusaival csak-csak összegyün valahogy.  No most nem tom […]

Márton napi ludaskása

Aggyisten bátyám! Ne feleggye, hogy 11.-e nagy napunk lösz! Márton! Lúd! Kása! Emlékszik? Égy éve mijjen vot az íze a ludaskásának, amit az ángyom fözött? No ha emlékszik, akko arra is bizonyára emlékszik, hogy azon gondokodtunk az új bor mellett, hogy vajon jövöre lészen-e ludaskása? Hát biztosíthatom, hogy lössz, de kicsit keserű a szájjam ize, […]

Maskara bál az előljáróságon

Bort, búzát, békösséget kendnek bátyám! A foghagyma görözdöt köszönöm. Jól esött! Szömrevaló jány ez kis Terka. Mongya, hogy sokat köllött maguknak is fizetni vízé. Nekünk is. Mi mán csak hetente fürödözünk kisdézsába. A bajságban a jó, hogy a nagy dézsa televan törköjjel, lösz jó pálinka belüle! Köll is, mer fogyik a tavaji. A foghagyma ma […]

A telkösök a fehérlabdapüffölős játékrúl

Aggyon az Isten jó napot! No bátyám gondotam amíg a könyér mögpirul a sparhelt platnin, addig tudatom magáva, hogy az este elszekereztünk a szomszédda ide hátra. Tuggya itt hátú az erdő ajján, ahon két éve a méltóságos gróf úr mögengedte, hogy összeszöggyük a hulladék rözsét fütteni. Azé möntünk mer a kisbíró szerint falugyűlés lösz, mert […]

A must, a ganyé, meg az aljegyző

Kedves Kálmán Bátyám! A mustya megfort mán a pincébe? Azé kérdözöm, mert a napokban vot egy bormustra a kocsmába, tudja aminek most olyan fehér könyérhöz való neve van. Úgy híjják, hogy Pakolna, vagy hogy. Örültünk, hogy a Pincehegy újra ennyi bort termött az idén, csak akko nem értem, hogy a Jóska sógor miért sziggya a […]